Vision for FTM

Vision for FTM og projekt med bygningsmassen er kort beskrevet nedenfor.
Du kan løbende følge med i hvad der sker i menupunktet Status på projektet.

Vision for FTM med Vestergårdsvej 5

Udsnit af BBR med bygninger. Grunden er på 3.994 m2

Bygning 1:
Det oprindelige stuehus til venstre i billedet.
For at man kan anvende stuehuset til foreningens formål f.eks. mødelokaler/evt. også for andre tilsvarende foreninger og/eller beboelse er en gennemgribende istandsættelse fra A-Z, både ud og indvendigt strengt nødvendig, idet stuehuset i den nuværende stand ikke er beboeligt. Nyt tag på bygningen er nødvendigt.

Bygning 2:
Den oprindelige lade med tilbygning fra 1960 ses til højre i billedet.
Her er det tanken, at der i foreningsregi kan arbejdes med renovering af traktorer og lignende maskiner samt udstilling af disse. Der er god plads til dette kombineret med opbevaring af køreklare traktorer og lignende maskiner. Mod gårdsiden er nyt tag nødvendigt.

Bygning 3:
Den oprindelige mellembygning nederst i billedet.
Kan efter oprydning og renovering anvendes til opbevaring af mindre istandsatte maskiner som passer ind i foreningens formål. Det opmurede portrum åbnes igen og der monteres en gitterport mod gården. I portrummet tænkes opsat informationstavler.
Nyt tag på bygningen er nødvendigt før den kan anvendes.

Bygning 4:
Den oprindelige mellembygning øverst i billedet.
Kan efter oprydning og renovering anvendes til lager, opbevaring og lignende.
Nyt tag på bygningen er nødvendigt før den kan anvendes.

Sammenfatning:
Som det fremgår af Vision for FTM trænger hele bygningsmassen til en omfattende istandsættelse, hvilket vil ske løbende primært ved frivilligt arbejde. Mulighederne for ejendommens anvendelse er mange og vil løbende blive revurderet. Vi har dog allerede fået flere interessante henvendelser om samarbejde.