Projektstatus 2023

Januar

10. januar 2023:
Der sker hele tiden noget på projektet – her i vinterperioden, hvor vejret er ustadigt er ikke synligt udefra hvad der sker – men kik forbi.
Der er i laden ryddet grundigt op og nu er der kommer belysning indendørs så “værkstedet” snart er anvendeligt til formålet.

===============================================================

Februar

1. februar 2023:
Så er gitterporten monteret. Nu mangler vi at få fjernet mur-stykket mod vejen og at få understøttet overliggeren over porten så “soldaten” midt for gitterporten kan fjernes.

===============================================================

8. februar 2023:
Vi har fået leveret 44 m3 genbrugsstabilgrus. Det skal spredes ud foran ejendommen så der bliver godt at færdes og parkere. En del af gruset skal om langs siden af den store lade, hvor der nu planeret ud og boret huller til og støbt 6 fundamenter. Disse fundamenter skal danne basis for stolperne til det halvtag der inden længe rejses langs laden. Under halvtaget er det planen at de u-restaurerede traktorer, der nu er placeret i det fri, opbevares til de renoveres. Det vil gøre, at ejendommen fremstår endnu mere ryddet og indbydende end nu.

===============================================================

27. februar 2023:
Så er der rejst skelet til halvtaget, hvorunder traktorer, som afventer restaurering skal opbevares. Tak til hjælpere og de der har udlånt maskiner.

===============================================================

3. februar:
Niels Gliese og hans rendegraver har spredt det meste af det indkøbte genbrugs stabilgrus. Tusinde tak for hjælpen Niels.
Der er kommet tagplader til halvtaget – nu afventes reglar til at bære pladerne og montering så traktorerne kan komme på plads under tag.

===============================================================

April

6. april 2023:
Halvtaget er nu færdigt og de urestaurerede traktorer er kørt ind i tørvejr.
Udenomsarealet er harvet så det hele ser indbydende ud.

Maj

5. maj 2023:

Så sker der igen en masse både udendørs og indendørs.

Udendørs er der sået græs overalt, som blot venter på at komme op (1). Staldvindue er flyttet fra væg i portrummet til den oprindelige plads (2+3).
Gamle gulve er brudt op og der støbes nye betongulve i det kommende værksted med liftplads (4+5) og i det kommende materiale- og værktøjsrum (6+7).
I udstillingshallen støbes nyt gulv ved indgangen ligesom den gamle “grav” fyldes op (8+9).

I alt skal der støbes omkring 65 m2 nye gulve med anvendelse af omkring 35 tons beton.

Derudover går murer i gang med at få muret op rundt om det flyttede staldvindue og få ordnet sålbænke under vinduerne ud mod vejen. Når det er klaret ordnes facaden (der i dag er gul) mod nord ved den gamle udestue.

Når disse ting er ordnede vil bygningen fremstå flot og præsentabel mod syd, vest og nord.
Taget, som er et stort og kostbart projekt, står derefter for tur når der er samlet midler hertil. Ansøgninger er afsendt til relevante fonde om tilskud.

Juni

3. juni 2023

Efter at gamle staldgulve var banket op var tiden kommet til støbning af nye gulve og opfyldning af den gamle grav. Ikke mindre end 12 frivillige hjalp til så hele opgaven blev fuldført på 4 timer. Heldigvis var der også hjælp fra fuldvoksne maskiner som det ses.
Hjælperne og det færdige resultat ses af billederne nedenfor.
Stor tak til alle der gav en hånd med.

Juli

12. juli 2023

Efter en længere pause med de udvendige projekter, er der nu igen gang i aktiviteterne.
Muren ind til det gamle portrum mod gården er nu fjernet. Det samme er den meget lidt kønne udestue på stuehusets nordside. På denne side er puds fjernet fra bindingsværket, som er fritlagt som det oprindeligt har været. Tallene mellem dette skal friskes op og have en gang kalk inden bindingsværket får en gang sort. Portrummet står derefter for tur med lidt opfriskning og kalk.

August:

20. august 2023

Der ordnes vægge indendørs og oprydningen fortsætter således, at der inden længe kan laves lidt udstilling. Lokalet til opbevaring af materialer og værktøj er ligeledes ved at tage form.

September:

2. september 2023

Så er arbejdet med at lave det kommende værksted påbegyndt. Gulvet har fået en masse flydespartel så det nu er helt plant og fremstår flot og indbydende:
Stor tak til SkouPro & Co for hjælpen – uden jer var det ikke lykkedes og blevet så flot.
Udstillingshallen er også ved at tage form og klar til at blive fyldt op. Villy Mortensen sliber og planerer gulvet så det er brugbart. Et støvet arbejde selvom der er monteret støvsuger på slibemaskinen.

.
Status på projektet opdateres løbende……….. se projektstatus for 2022