Projektstatus 2023

Januar

10. januar 2023:
Der sker hele tiden noget på projektet – her i vinterperioden, hvor vejret er ustadigt er ikke synligt udefra hvad der sker – men kik forbi.
Der er i laden ryddet grundigt op og nu er der kommer belysning indendørs så “værkstedet” snart er anvendeligt til formålet.

===============================================================

Februar

1. februar 2023:
Så er gitterporten monteret. Nu mangler vi at få fjernet mur-stykket mod vejen og at få understøttet overliggeren over porten så “soldaten” midt for gitterporten kan fjernes.

===============================================================

8. februar 2023:
Vi har fået leveret 44 m3 genbrugsstabilgrus. Det skal spredes ud foran ejendommen så der bliver godt at færdes og parkere. En del af gruset skal om langs siden af den store lade, hvor der nu planeret ud og boret huller til og støbt 6 fundamenter. Disse fundamenter skal danne basis for stolperne til det halvtag der inden længe rejses langs laden. Under halvtaget er det planen at de u-restaurerede traktorer, der nu er placeret i det fri, opbevares til de renoveres. Det vil gøre, at ejendommen fremstår endnu mere ryddet og indbydende end nu.

===============================================================

27. februar 2023:
Så er der rejst skelet til halvtaget, hvorunder traktorer, som afventer restaurering skal opbevares. Tak til hjælpere og de der har udlånt maskiner.

===============================================================

3. februar:
Niels Gliese og hans rendegraver har spredt det meste af det indkøbte genbrugs stabilgrus. Tusinde tak for hjælpen Niels.
Der er kommet tagplader til halvtaget – nu afventes reglar til at bære pladerne og montering så traktorerne kan komme på plads under tag.

===============================================================

Status på projektet opdateres løbende……….. se projektstatus for 2022