Generalforsamling 2024

Her ligger dokumenter til brug på generalforsamlingen i Fejø Tekniske Museum lørdag den 4. maj 2024 kl. 14.00 på Vestergårdsvej 5.

Download selv de dokumenter du har brug for og tag dem med til generalforsamlingen, da vi ikke har kopier med.

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage til generalforsamlingen.

1 6d150eae39 Generalforsamlingen-04-05-2024 96af558487
1_-Indkaldelse-til-generalforsamling.pdf

2_-Dagsorden-til-generalforsamlingen.pdf

3_-Regnskab-for-FTM-2023.pdf

4_-Budget-2024.pdf

5_-Vedtaegter-af-15_04_2023.pdf

5


Forslag der ønskes behandlet og taget stilling til på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15/4-2024. (Der er ikke indkommet forslag)

Har du lyst til at stille op til en af de ledige poster nævnt i indkaldelsen kan du kontakte Villy Mortensen på mobil 26 97 89 70 eller skrive på vores mail
ftm@fejoe-tekniske-museum.dk