Fejø Tekniske Museum

Velkommen til foreningen Fejø Tekniske Museum for dem, der holder af traktorer og maskiner fra gamle dage. Foreningens formål er at samle dem, der elsker at rode med og at restaurere gamle maskiner. Foreningen er også for dem, der blot ønsker at se på.

Fejø Tekniske MuseumForeningens ejendom på Vestergårdsvej 5, som Fejø Tekniske Museum har erhvervet ultimo 2022 og holder til i, var oprindeligt en firlænget gård opført i 1912 med en nyere lade tilbygning fra 1960.

Landbrugsjorden er frasolgt ejendommen for en del år siden. Den sidste halve snes år har ejendommen henstået ubeboet og primært været anvendt til opbevaring og lignende.

Nedenstående 4 fotos, der alle er fra Det Kongelige Biblioteks digitale samling af luftfotos, er alle fotograferet af Sylvest Jensen Luftfoto.

Den manglende daglige anvendelse af ejendommen har medført at den stort set var usynlig for de forbipasserende, idet den var helt tilgroet med brombærkrat og lignende.
Det har ikke ubetinget bidraget til at forskønne området, som består af Fejøs største sommerhusområde.

Kommende projekter.

Det er tanken at portrummet åbnes op og med tiden skal indeholde plancher og informationsmateriale med videre. Staldvinduet, der i dag sidder i det murede felt, har oprindeligt siddet i gavlen ved den nye lade, hvor det igen skal monteres på den oprindelige plads.

For tiden er der ved at blive etableret halvtag langs den store hals sydside. her skal traktorer, der afventer renovering opbevares.
Stabilgrus spredes ud mod vejen og under ovennævnte halvtag så områderne bliver farbare.

Alt sker stadig ved frivilligt arbejde under mottoet “Vi vil – vi kan – vi gør det sgu”.
Vi beder dog samtidig om forståelse for, at “Rom blev ikke bygget på en dag”.
Det kræver nemlig udover frivillige hjælpere også en masse kapital at kunne løfte opgaven.

===============================================================