Fejø Tekniske Museum

Velkommen til foreningen Fejø Tekniske Museum for dem, der holder af traktorer og maskiner fra gamle dage. Foreningens formål er at samle dem, der elsker at rode med og at restaurere gamle maskiner. Foreningen er også for dem, der blot ønsker at se på.

Fejø Tekniske MuseumForeningens ejendom på Vestergårdsvej 5, som Fejø Tekniske Museum har erhvervet ultimo 2022 og holder til i, var oprindeligt en firlænget gård opført i 1912 med en nyere lade tilbygning fra 1960.

Landbrugsjorden er frasolgt ejendommen for en del år siden. Den sidste halve snes år har ejendommen henstået ubeboet og primært været anvendt til opbevaring og lignende.

Nedenstående 4 fotos, der alle er fra Det Kongelige Biblioteks digitale samling af luftfotos, er alle fotograferet af Sylvest Jensen Luftfoto.

Den manglende daglige anvendelse af ejendommen har medført at den stort set var usynlig for de forbipasserende, idet den var helt tilgroet med brombærkrat og lignende.
Det har ikke ubetinget forskønnet området, som består af Fejøs største sommerhusområde.

Den udvendige oprydning er nu endeligt afsluttet.

Den udendørs oprydning og fjernelse af alt det vilde krat og træer gør, at det hele nu ser noget mere indbydende ud – til glæde for Fejø Tekniske Museum og ikke mindst for alle naboerne i sommerhusudstykningen. Senest er trærødder og affald bortskaffet og grunden er planeret ud. Med tiden skal der måske planeres lidt mere.

Facaden mod vejen og laden mod syd er stort set færdige – det har pyntet i den grad. I laden og længen mod vejen er der ryddet op – det samme på gårdspladsen.
Heldigvis er det hele klaret nu hvor vinteren og det kolde og ustadige vejr er fremherskende.

Kommende projekter.

Vi har af “venner af huset” fået  foræret 3 let brugte vinduer i god stand til gavlen i stuehuset. Vinduerne er helt identiske med de originale i resten af huset og skiftes snarest. Herefter kan sålbænkene gøres i stand, hvilket samlet vil give facaden et flot og tiltrængt løft.

I uge 47 bestilles en ny gitterport. Vi har fundet en leverandør og forsøger at få logo med FTM indbygget i det runde felt i lågerne. Det bliver spændende om det kan lade sig gøre.
Når porten er leveret monteres den mod gårdsiden, hvorefter det murede felt med dør og vindue mod vejen kan fjernes.
Det er tanken at portrummet med tiden skal indeholde plancher og informationsmateriale med videre.

Staldvinduet, der i dag sidder i det murede felt, har oprindeligt siddet i gavlen ved den nye lade, hvor det igen skal monteres på den oprindelige plads.

Alt sker stadig ved frivilligt arbejde under mottoet “Vi vil – vi kan – vi gør det sgu”.
Vi beder dog samtidig om forståelse for, at “Rom blev ikke bygget på en dag”.
Det kræver nemlig udover frivillige hjælpere også en masse kapital at kunne løfte opgaven.

===============================================================