Dokumenter

DokumenterNedenfor finder du forskellige dokumenter om Fejø Tekniske Museum.
Der ligger f.eks. referat fra den stiftende generalforsamling, vedtægter, referater fra årsmøderne og årsregnskaberne. Al information i det hele taget, der skønnes relevant for medlemmerne i FTM, findes ligeledes her på siden.

===============================================================

 

Stiftelsesdokumenter:

1 8406ef968e Stiftelsesdokument f21d39ae7d
Referat-af-den-stiftende-generalforsamling-i-FTM-2022.pdf

Referat-af-konstituering-af-bestyrelsen-i-FTM-2022.pdf

2

Generalforsamlingsreferater:

1 8406ef968e Generalforsamlingsreferater f21d39ae7d
Referat-fra-generalforsamlingen-i-FTM-2023.pdf

1

Vedtægter:

1 8406ef968e Vedtægter f21d39ae7d
Vedtaegter-af-15-04-2023-underskrevet.pdf

1

Regnskaber:

1 8406ef968e Regnskaber f21d39ae7d
Regnskab-for-FTM-2022.pdf

Regnskab-for-FTM-2023.pdf

2

Andre dokumenter:

1 8406ef968e Andre-dokumenter f21d39ae7d
BBR-Meddelelse-2023.pdf

Endeligt-skoede-2023.pdf

Tilladelse-til-erhvervelse-af-ejendommen-2023.pdf

3

Privatlivspolitik:

1 8406ef968e Privatlivspolitik f21d39ae7d
Privatlivspolitik-for-FTM.pdf

1

Registrering og anvendelse af traktorer

1 8406ef968e Nummerplader-paa-traktorer f21d39ae7d
Registrering-og-anvendelse-af-traktorer.pdf

1