Generalforsamling 2023

Her ligger dokumenter til brug på generalforsamlingen i Fejø Tekniske Museum lørdag den 15. april 2023 kl. 10.00 i “Jagtstuen” på Fejø Ny kro.

Download selv de dokumenter du har brug for og tag dem med til generalforsamlingen, da vi ikke har kopier med.

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage til generalforsamlingen.

1 73162c5490 Generalforsamlingen-15-04-2023 6d3aef69c9
Indkaldelse-til-generalforsamling-.pdf

Regnskab-for-2022-.pdf

UDKAST-TIL-NYE-Vedtaegter-for-Fejoe-Tekniske-Museum_.pdf

3

Regnskabet, der er revideret, dækker perioden fra stiftelsen 5/5-31/12 – 2022

Vedtægterne foreslås tilpasset og præciseret så de passer til de faktiske forhold og indebærer ikke nogen væsentlige ændringer for foreningens virke og drift.
Det med rødt er ændringer/tilføjelser.

Forslag der ønskes behandlet og taget stilling til på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1/4-2023

Har du lyst til at stille op til en af de ledige poster nævnt i indkaldelsen kan du kontakte Villy Mortensen på mobil 26 97 89 70 eller skrive på vores mail
ftm@fejoe-tekniske-museum.dk